Garantia produselor

SC Pav Sun Energy SRL acordă garanţie pentru toate produsele comercializate conform Legii Nr. 449/2003, Legii Nr. 296/2004 si OG 21/1992. Garanţia comercială se acordă tuturor produselor comercializate de firma noastră cu excepţia materialelor consumabile. Pentru echipamentele second hand termenul de garanţie este de 24 de luni.
Garanţia se asigură la sediul de service al firmei din Olteni Ilfov, Sos. Bucuresti-Domnesti Nr. 86.
La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs este necesar să îl prezentaţi în ambalaj şi cu toate accesorile cu care a fost livrat, însoţit de certificatul de garanţie al produsului, o copie după factura de achiziţie şi o menţionare scrisă a defectului constatat.
Termenul de garanţie decurge de la data înscrisă pe factura de vânzare astfel:

Laptop-urile second hand au perioada de garanţie de 2 ani, iar bateriile second hand de laptop au termenul de garanţie de 3 luni.

Calculatoarele second hand au perioada de garanţie de 2 ani, iar componentele de calculator au termenul de garanţie de 6 luni.

Imprimantele second hand au perioada de garanţie de 2 ani sau 20 000 pagini.

Monitoarele second hand au perioada de garanţie de 2 ani.

Societatea noastră nu-şi asumă răspunderea privind pierderea informaţiilor soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecţiuni, ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni, motiv pentru care insistăm asupra necesităţii de a face back-up pentru orice programe sau date importante.
Societatea noastră nu raspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu subansamble şi echipamente achiziţionate de la alte firme.
Firma noastră comercializează produse care respectă conformitatea tuturor condiţiilor comerciale, prezentând parametri de calitate şi performanţe normale la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi caracteristicile acestuia.
Atenţie!
Produsul va fi scos din garanţie dacă:
– sigiliul a fost îndepărtat;
– nu a fost utilizat corespunzător, conform instrucţiunilor;
– nu are actele sau accesoriile aferente.
Intervenţiile neautorizate sau folosirea incorectă a produsului duc automat la scoaterea lui din garanţie.
Defecţiunile survenite în urma descărcărilor electrice, şocurilor electrice, şocurilor mecanice şi termice, expunerea la umezeală sau contactul cu lichide, utilizarea necorespunzatoare a încărcătorului (alimentatorului) nu fac obiectul garanţiei. Deasemenea elementele consumabile nu fac obiectul garanţiei.
Deteriorarea sigiliilor sau înlăturarea lor de pe produs duce automat la scoaterea acestuia din garanţie.
Procedura de înlocuire
Produsele care nu sunt declarate defecte de către Departamentul Service vor fi returnate clientului.
Produsele declarate defecte vor fi reparate sau schimbate cu un produs identic sau similar din punct de vedere al performanţei şi preţului. Produsul, cu care a fost înlocuit produsul defect, beneficiază de garanţia rămasă a produsului original
COSTUL TRANSPORTULUI ÎN CAZUL APARIŢIEI UNEI GARANŢII ESTE SUPORTAT DE CĂTRE CLIENT.
ATENTIE !!!! . Dacă produsul primit în garanţie nu prezintă nici un defect , sau nu se încadrează în parametrii termenelor de garanţie acesta va fi trimis înapoi pe cheltuiala clientului.
Garantarea calitaţii şi conformitaţii serviciilor oferite de firma noastră, acordarea garanţiilor şi returnarea produselor se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu, respectiv:
Comerţ electronic şi Contracte la distanţă, aşa cum se precizează pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în Romania www.anpcnet.ro în conformitate cu legea 449/2003,296/2004 şi O.G. 21/92